Gravírování laserem

Jak funguje laserové gravírování?

 Laserové gravírování je technika, která využívá koncentrovaného paprsku laseru k odstranění materiálu z povrchu objektu, čímž vytváří jemné a přesné hluboké nebo povrchové vrypy. Tato metoda je oblíbená pro značení a zdobení různých materiálů, jako jsou dřevo, sklo, kov, plast a další.

Laserové gravírování je technika, která využívá koncentrovaného paprsku laseru k odstranění materiálu z povrchu objektu, čímž vytváří jemné a přesné hluboké nebo povrchové vrypy. Tato metoda je oblíbená pro značení a zdobení různých materiálů, jako jsou dřevo, sklo, kov, plast a další.

Zde je stručný popis toho, jak funguje laserové gravírování:

  1. Laserový paprsek: Gravírování začíná vytvořením paprsku laseru, který je emisí světelných fotonů. Laserový paprsek je velmi silně koncentrovaný a úzký, což mu umožňuje dosáhnout vysoké energie na malém povrchu.

  2. Odrážení nebo absorpce: Paprsek dopadá na povrch materiálu, který může reagovat na několik způsobů. Buď může být paprsek odražen, což se často děje u kovů, nebo může být absorbován materiálem, jako je dřevo nebo plast.

  3. Odstranění materiálu: Když paprsek absorbuje energii, způsobuje ohřátí materiálu a jeho odpařování nebo odstranění. Tím vzniká vryp nebo gravírovaný vzor na povrchu materiálu.

  4. Řízení pohybu: Pohyb laserového paprsku je pečlivě řízen po povrchu materiálu podle předem určeného vzoru nebo obrazce, který chceme vytvořit. Moderní laserové gravírovací stroje jsou velmi přesné a umožňují dosáhnout detailních a složitých vzorů.

Laserové gravírování je oblíbené v různých oblastech, jako jsou personalizované dárky, označování produktů, označování identifikačních prvků na součástkách a mnoho dalších aplikací. Velmi důležitým faktorem při gravírování je volba správných parametrů laserového paprsku, aby byl dosažen požadovaný efekt na povrchu materiálu.